Tjeneste Virtual WiFi Filter Driver (vwififlt)

Windows 10

Beskrivelse

Virtual WiFi Filter Driver.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home System System System System System System
Pro System System System System System System
Enterprise System System System System System System
Education System System System System System System

Egenskaper

Gruppe NDIS
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\vwififlt.sys
Visningsnavn Virtual WiFi Filter Driver
Tjenestenavn vwififlt

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.