Tjeneste Volume Shadow Copy (VSS)

Windows 10

Beskrivelse

Administrerer og implementerer skyggekopier for volum som brukes til sikkerhetskopiering og andre formål. Hvis tjenesten stoppes, er ikke skyggekopier tilgjengelig for sikkerhetskopiering, og dermed kan sikkerhetskopieringen mislykkes. Hvis tjenesten deaktiveres, kan ikke tjenester som er avhengig av denne, startes.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\vssvc.exe
Visningsnavn Volume Shadow Copy
Tjenestenavn VSS

Avhengigheter

Volume Shadow Copy avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Volume Shadow Copy:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Administrerer og implementerer skyggekopier for volum som brukes til sikkerhetskopiering og andre formål. Hvis tjenesten stoppes, er ikke skyggekopier tilgjengelig for sikkerhetskopiering, og dermed kan sikkerhetskopieringen mislykkes. Hvis tjenesten deaktiveres, kan ikke tjenester som er avhengig av denne, startes.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\vssvc.exe
Visningsnavn Volume Shadow Copy
Tjenestenavn VSS

Avhengigheter

Volume Shadow Copy avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Volume Shadow Copy:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Administrerer og implementerer skyggekopier for volum som brukes til sikkerhetskopiering og andre formål. Hvis tjenesten stoppes, er ikke skyggekopier tilgjengelig for sikkerhetskopiering, og dermed kan sikkerhetskopieringen mislykkes. Hvis tjenesten deaktiveres, kan ikke tjenester som er avhengig av denne, startes.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\vssvc.exe
Visningsnavn Volume Shadow Copy
Tjenestenavn VSS

Avhengigheter

Volume Shadow Copy avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Volume Shadow Copy:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Administrerer og implementerer skyggekopier for volum som brukes til sikkerhetskopiering og andre formål. Hvis tjenesten stoppes, er ikke skyggekopier tilgjengelig for sikkerhetskopiering, og dermed kan sikkerhetskopieringen mislykkes. Hvis tjenesten deaktiveres, kan ikke tjenester som er avhengig av denne, startes.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\vssvc.exe
Visningsnavn Volume Shadow Copy
Tjenestenavn VSS

Avhengigheter

Volume Shadow Copy avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Volume Shadow Copy:

Ingen avhengigheter.