Tjeneste Volume Shadow Copy-driver (volsnap)

Windows 10

Beskrivelse

Filterdriver for volumklasse som tar og administrerer øyeblikksbilder.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Education Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\volsnap.sys
Visningsnavn Volume Shadow Copy-driver
Tjenestenavn volsnap

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Volumdriver for skyggekopi (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot

Egenskaper

Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\volsnap.sys
Visningsnavn Lagringsvolumer
Tjenestenavn volsnap

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Boot Boot
Home Basic Boot Boot
Home Premium Boot Boot
Professional Boot Boot
Ultimate Boot Boot
Enterprise Boot Boot

Egenskaper

Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\volsnap.sys
Visningsnavn Storage volumes
Tjenestenavn volsnap

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Boot Boot Boot
Home Basic Boot Boot Boot
Home Premium Boot Boot Boot
Business Boot Boot Boot
Ultimate Boot Boot Boot

Egenskaper

Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\volsnap.sys
Visningsnavn Storage volumes
Tjenestenavn volsnap

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.