Tjeneste Dynamic Volume Manager (volmgrx)

Windows 10

Beskrivelse

Utvidelse av volumbehandlingsdriveren som håndterer RAID-volumer for programvare (spredt, stripet, avspeilet, RAID-5) på dynamiske disker.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Education Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe System Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\volmgrx.sys
Visningsnavn Dynamic Volume Manager
Tjenestenavn volmgrx

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Utvidelse av volumbehandlingsdriveren som håndterer RAID-volumer for programvare (spredt, stripet, avspeilet, RAID-5) på dynamiske disker.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe System Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\volmgrx.sys
Visningsnavn Dynamic Volume Manager
Tjenestenavn volmgrx

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Utvidelse av volumbehandlingsdriveren som håndterer RAID-volumer for programvare (spredt, stripet, avspeilet, RAID-5) på dynamiske disker.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Boot Boot
Home Basic Boot Boot
Home Premium Boot Boot
Professional Boot Boot
Ultimate Boot Boot
Enterprise Boot Boot

Egenskaper

Gruppe System Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\volmgrx.sys
Visningsnavn Dynamisk volumbehandling
Tjenestenavn volmgrx

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Extension of the volume manager driver that manages software RAID volumes (spanned, striped, mirrored, RAID-5) on dynamic disks.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Boot Boot Boot
Home Basic Boot Boot Boot
Home Premium Boot Boot Boot
Business Boot Boot Boot
Ultimate Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe System Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\volmgrx.sys
Visningsnavn Dynamic Volume Manager
Tjenestenavn volmgrx

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.