Tjeneste Hyper-V Guest Shutdown Service (vmicshutdown)

Windows 10

Beskrivelse

Gir en mekanisme for avslutning av operativsystemet på den virtuelle maskinen fra administrasjonsgrensesnittene på den fysiske datamaskinen.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\icsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
Visningsnavn Hyper-V Guest Shutdown Service
Tjenestenavn vmicshutdown

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Provides a mechanism to shut down the operating system of this virtual machine from the management interfaces on the physical computer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\ICSvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Visningsnavn Hyper-V Guest Shutdown Service
Tjenestenavn vmicshutdown

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.