Tjeneste VGPU

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter ikke installert ikke installert
Home Basic ikke installert ikke installert
Home Premium ikke installert ikke installert
Professional ikke installert ikke installert
Ultimate ikke installert Manuelt
Enterprise ikke installert Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\rdvgkmd.sys
Visningsnavn VGPU
Tjenestenavn VGPU

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.