Tjeneste Vga

Windows 7

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Video
Error control ignore
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
Visningsnavn Vga
Tjenestenavn vga

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter ikke installert ikke installert Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Video
Error control ignore
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
Visningsnavn Vga
Tjenestenavn vga

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.