Tjeneste Enumerator for Microsoft Virtual Drive (vdrvroot)

Windows 10

Beskrivelse

Virtual Drive Root Enumerator (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Education Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Boot Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\vdrvroot.sys
Visningsnavn Enumerator for Microsoft Virtual Drive
Tjenestenavn vdrvroot

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Virtual Drive Root Enumerator (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Boot Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\vdrvroot.sys
Visningsnavn Enumerator for Microsoft Virtual Drive
Tjenestenavn vdrvroot

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Boot Boot
Home Basic Boot Boot
Home Premium Boot Boot
Professional Boot Boot
Ultimate Boot Boot
Enterprise Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Boot Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\vdrvroot.sys
Visningsnavn Microsoft Virtual Drive Enumerator Driver
Tjenestenavn vdrvroot

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.