Tjeneste Desktop Window Manager Session Manager (UxSms)

Windows 7

Beskrivelse

Tilbyr tjenester for oppstart og vedlikehold for skrivebordvindusbehandling.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe UIGroup
Kjør som localSystem
Fil %WinDir%\System32\uxsms.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Visningsnavn Desktop Window Manager Session Manager
Tjenestenavn UxSms

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Tilbyr tjenester for oppstart og vedlikehold for skrivebordvindusbehandling.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe UIGroup
Kjør som localSystem
Fil %WinDir%\System32\uxsms.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Visningsnavn Desktop Window Manager Session Manager
Tjenestenavn UxSms

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.