Tjeneste Update Orchestrator Service (UsoSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Behandler Windows-oppdateringer. Hvis den stoppes, kan ikke enhetene kunne laste ned og installere de nyeste oppdateringene.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Automatisk
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Automatisk
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Automatisk
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\usocore.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Update Orchestrator Service
Tjenestenavn UsoSvc

Avhengigheter

Update Orchestrator Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Update Orchestrator Service:

Ingen avhengigheter.