Tjeneste User Manager (UserManager)

Windows 10

Beskrivelse

Brukerbehandling leverer kjøretidskomponentene som kreves for samhandling med flere brukere. Hvis denne tjenesten stoppes, vil noen programmer kanskje ikke fungere korrekt.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\usermgr.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn User Manager
Tjenestenavn UserManager

Avhengigheter

User Manager avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av User Manager: