Tjeneste UCM-TCPCI KMDF Class Extension (UcmTcpciCx0101)

Windows 10

Beskrivelse

UCM-TCPCI KMDF Class Extension (utvikleren: Microsoft Corporation).

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe System Bus Extender
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\Drivers\UcmTcpciCx.sys
Visningsnavn UCM-TCPCI KMDF Class Extension
Tjenestenavn UcmTcpciCx0101

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.