Tjeneste Tile Data model server (tiledatamodelsvc)

Windows 10

Beskrivelse

Flisserver for flisoppdateringer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Manuelt ikke installert
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Manuelt ikke installert
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Manuelt ikke installert
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Manuelt ikke installert

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\tileobjserver.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k appmodel -p
Visningsnavn Tile Data model server
Tjenestenavn tiledatamodelsvc

Avhengigheter

Tile Data model server avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Tile Data model server:

Ingen avhengigheter.