Tjeneste Storage Tiers Management (TieringEngineService)

Windows 10

Beskrivelse

Optimaliserer plasseringen av dataene i lagringslagene på alle lagvis inndelte lagringsplasser i systemet.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som localSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\TieringEngineService.exe
Visningsnavn Storage Tiers Management
Tjenestenavn TieringEngineService

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.