Tjeneste Terminal Device Driver (TermDD)

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter System System
Home Basic System System
Home Premium System System
Professional System System
Ultimate System System
Enterprise System System

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\termdd.sys
Visningsnavn Terminal Device Driver
Tjenestenavn TermDD

Avhengigheter

Terminal Device Driver avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Terminal Device Driver:

Windows Vista

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter System System System
Home Basic System System System
Home Premium System System System
Business System System System
Ultimate System System System

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\termdd.sys
Visningsnavn Terminal Device Driver
Tjenestenavn TermDD

Avhengigheter

Terminal Device Driver avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Terminal Device Driver: