Tjeneste Driver for TCP/IP-protokoll (Tcpip)

Windows 10

Beskrivelse

Driver for TCP/IP-protokoll.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Education Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\tcpip.sys
Visningsnavn Driver for TCP/IP-protokoll
Tjenestenavn Tcpip

Avhengigheter

Driver for TCP/IP-protokoll avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Driver for TCP/IP-protokoll:

Windows 8

Beskrivelse

Driver for TCP/IP-protokoll.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\tcpip.sys
Visningsnavn Driver for TCP/IP-protokoll
Tjenestenavn Tcpip

Avhengigheter

Driver for TCP/IP-protokoll avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Driver for TCP/IP-protokoll:

Windows 7

Beskrivelse

Driver for TCP/IP-protokoll.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Boot Boot
Home Basic Boot Boot
Home Premium Boot Boot
Professional Boot Boot
Ultimate Boot Boot
Enterprise Boot Boot

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\tcpip.sys
Visningsnavn Driver for TCP/IP-protokoll
Tjenestenavn Tcpip

Avhengigheter

Driver for TCP/IP-protokoll avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Driver for TCP/IP-protokoll:

Windows Vista

Beskrivelse

Driver for TCP/IP-protokoll.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter System Boot Boot
Home Basic System Boot Boot
Home Premium System Boot Boot
Business System Boot Boot
Ultimate System Boot Boot

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\tcpip.sys
Visningsnavn Driver for TCP/IP-protokoll
Tjenestenavn Tcpip

Avhengigheter

Driver for TCP/IP-protokoll avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Driver for TCP/IP-protokoll: