Tjeneste TPM Base Services (TBS)

Windows 7

Beskrivelse

Muliggjør tilgang til den TPM (Trusted Platform Module), som skaffer maskinvarebaserte kryptografitjenester til systemkomponenter og programmer. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil programmer ikke kunne bruke nøkler som er beskyttet av TPMen.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\tbssvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Visningsnavn TPM Base Services
Tjenestenavn TBS

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Muliggjør tilgang til den TPM (Trusted Platform Module), som skaffer maskinvarebaserte kryptografitjenester til systemkomponenter og programmer. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil programmer ikke kunne bruke nøkler som er beskyttet av TPMen.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Home Basic Manuelt Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Home Premium Manuelt Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Business Manuelt Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Ultimate Manuelt Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\tbssvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn TPM Base Services
Tjenestenavn TBS

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.