Tjeneste System Events Broker (SystemEventsBroker)

Windows 10

Beskrivelse

Koordinerer kjøringen av bakgrunnsarbeidet for WinRT-programmet. Hvis denne tjenesten stanses eller deaktiveres, kan det hende at bakgrunnsarbeidet ikke kan utløses.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\SystemEventsBrokerServer.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
Visningsnavn System Events Broker
Tjenestenavn SystemEventsBroker

Avhengigheter

System Events Broker avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av System Events Broker:

Windows 8

Beskrivelse

Koordinerer kjoringen av bakgrunnsarbeidet for WinRT-programmet. Hvis denne tjenesten stanses eller deaktiveres, kan det hende at bakgrunnsarbeidet ikke kan utloses.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Automatisk Automatisk
Pro Manuelt Automatisk Automatisk
Enterprise Manuelt Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\SystemEventsBrokerServer.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
Visningsnavn System Events Broker
Tjenestenavn SystemEventsBroker

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.