Tjeneste Storage QoS Filter Driver (storqosflt)

Windows 10

Beskrivelse

Gir tjenestekvalitet for I/U-trafikk for lager.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe FSFilter Quota Management
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\storqosflt.sys
Visningsnavn Storage QoS Filter Driver
Tjenestenavn storqosflt

Avhengigheter

Storage QoS Filter Driver avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Storage QoS Filter Driver:

Ingen avhengigheter.