Tjeneste Lagerakselerator for Microsoft Hyper-V (storflt)

Windows 10

Beskrivelse

Virtual Storage Filter Driver (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Extended Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\vmstorfl.sys
Visningsnavn Lagerakselerator for Microsoft Hyper-V
Tjenestenavn storflt

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Virtual Storage Filter Driver (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Extended Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\vmstorfl.sys
Visningsnavn Hyper-V Storage Accelerator
Tjenestenavn storflt

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter ikke installert ikke installert
Home Basic ikke installert ikke installert
Home Premium ikke installert ikke installert
Professional Boot Boot
Ultimate Boot Boot
Enterprise Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Extended Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\vmstorfl.sys
Visningsnavn Disk Virtual Machine Bus Acceleration Filter Driver
Tjenestenavn storflt

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.