Tjeneste Windows Image Acquisition (WIA) (StiSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Utfører bildeinnhentingstjenester for skannere og kameraer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\System32\wiaservc.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k imgsvc
Visningsnavn Windows Image Acquisition (WIA)
Tjenestenavn StiSvc

Avhengigheter

Windows Image Acquisition (WIA) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Image Acquisition (WIA):

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Utforer bildeinnhentingstjenester for skannere og kameraer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\System32\wiaservc.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k imgsvc
Visningsnavn Windows Image Acquisition (WIA)
Tjenestenavn StiSvc

Avhengigheter

Windows Image Acquisition (WIA) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Image Acquisition (WIA):

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Utfører bildeinnhentingstjenester for skannere og kameraer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\System32\wiaservc.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k imgsvc
Visningsnavn Windows Image Acquisition (WIA)
Tjenestenavn StiSvc

Avhengigheter

Windows Image Acquisition (WIA) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Image Acquisition (WIA):

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Utfører bildeinnhentingstjenester for skannere og kameraer.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\System32\wiaservc.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k imgsvc
Visningsnavn Windows Image Acquisition (WIA)
Tjenestenavn stisvc

Avhengigheter

Windows Image Acquisition (WIA) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Image Acquisition (WIA):

Ingen avhengigheter.