SPP-varslingstjeneste (sppuinotify)

Windows 7

Beskrivelse

Tilbyr aktivering og varsling for programvarelisensiering.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\sppuinotify.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn SPP-varslingstjeneste
Tjenestenavn sppuinotify

Avhengigheter

SPP-varslingstjeneste avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av SPP-varslingstjeneste:

Ingen avhengigheter.