Tjeneste Security Processor Loader Driver (spldr)

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Boot Boot
Home Basic Boot Boot
Home Premium Boot Boot
Professional Boot Boot
Ultimate Boot Boot
Enterprise Boot Boot

Egenskaper

Error control critical
Type kernel
Visningsnavn Security Processor Loader Driver
Tjenestenavn spldr

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Boot Boot Boot
Home Basic Boot Boot Boot
Home Premium Boot Boot Boot
Business Boot Boot Boot
Ultimate Boot Boot Boot

Egenskaper

Error control critical
Type kernel
Visningsnavn Security Processor Loader Driver
Tjenestenavn spldr

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.