Tjeneste Windows Perception Service (spectrum)

Windows 10

Beskrivelse

Aktiverer persepsjon av avstandstoleranse, inndata for avstandstoleranse og holografisk gjengivelse.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\spectrum.exe
Visningsnavn Windows Perception Service
Tjenestenavn spectrum

Avhengigheter

Windows Perception Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Perception Service:

Ingen avhengigheter.