SMS-rutertjeneste for Microsoft Windows (SmsRouter)

Windows 10

Beskrivelse

Rutermeldinger basert på regler for tilhørende klienter.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\SmsRouterSvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn SMS-rutertjeneste for Microsoft Windows
Tjenestenavn SmsRouter

Avhengigheter

SMS-rutertjeneste for Microsoft Windows avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av SMS-rutertjeneste for Microsoft Windows:

Ingen avhengigheter.