Tjeneste Microsoft Storage Spaces SMP (smphost)

Windows 10

Beskrivelse

Vertstjeneste for leverandør av behandling av Microsoft-lagringsplasser. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, kan ikke lagringsplasser behandles.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\System32\smphost.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k smphost
Visningsnavn Microsoft Storage Spaces SMP
Tjenestenavn smphost

Avhengigheter

Microsoft Storage Spaces SMP avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Microsoft Storage Spaces SMP:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Vertstjeneste for leverandor av behandling av Microsoft-lagringsplasser. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, kan ikke lagringsplasser behandles.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core ikke installert Manuelt Manuelt
Pro ikke installert Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\System32\smphost.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k smphost
Visningsnavn Microsoft Storage Spaces SMP
Tjenestenavn smphost

Avhengigheter

Microsoft Storage Spaces SMP avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Microsoft Storage Spaces SMP:

Ingen avhengigheter.