Tjeneste Meldingsorientert TCP/IP- og TCP/IPv6-protokoll (SMB-økt)

Windows 7

Beskrivelse

Microsoft NetbiosSmb-enhetsdriver.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\smb.sys
Visningsnavn Meldingsorientert TCP/IP- og TCP/IPv6-protokoll (SMB-økt)
Tjenestenavn Smb

Avhengigheter

Meldingsorientert TCP/IP- og TCP/IPv6-protokoll (SMB-økt) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Meldingsorientert TCP/IP- og TCP/IPv6-protokoll (SMB-økt):

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Microsoft NetbiosSmb-enhetsdriver.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter System System System
Home Basic System System System
Home Premium System System System
Business System System System
Ultimate System System System

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\smb.sys
Visningsnavn Meldingsorientert TCP/IP- og TCP/IPv6-protokoll (SMB-økt)
Tjenestenavn Smb

Avhengigheter

Meldingsorientert TCP/IP- og TCP/IPv6-protokoll (SMB-økt) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Meldingsorientert TCP/IP- og TCP/IPv6-protokoll (SMB-økt):

Ingen avhengigheter.