Tjeneste Shared PC Account Manager (shpamsvc)

Windows 10

Beskrivelse

Manages profiles and accounts on a SharedPC configured device.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Pro ikke installert ikke installert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Enterprise ikke installert ikke installert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Education ikke installert ikke installert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\Windows.SharedPC.AccountManager.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Shared PC Account Manager
Tjenestenavn shpamsvc

Avhengigheter

Shared PC Account Manager avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Shared PC Account Manager:

Ingen avhengigheter.