Tjeneste Shell Hardware Detection (ShellHWDetection)

Windows 10

Beskrivelse

Tilbyr meldinger for Autokjør-maskinvarehendelser.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe ShellSvcGroup
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\shsvcs.dll
Error control ignore
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Shell Hardware Detection
Tjenestenavn ShellHWDetection

Avhengigheter

Shell Hardware Detection avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Shell Hardware Detection:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Tilbyr meldinger for Autokjor-maskinvarehendelser.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe ShellSvcGroup
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\shsvcs.dll
Error control ignore
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnavn Shell Hardware Detection
Tjenestenavn ShellHWDetection

Avhengigheter

Shell Hardware Detection avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Shell Hardware Detection:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Tilbyr meldinger for Autokjør-maskinvarehendelser.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe ShellSvcGroup
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\shsvcs.dll
Error control ignore
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnavn Shell Hardware Detection
Tjenestenavn ShellHWDetection

Avhengigheter

Shell Hardware Detection avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Shell Hardware Detection:

Windows Vista

Beskrivelse

Tilbyr meldinger for Autokjør-maskinvarehendelser.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe ShellSvcGroup
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\shsvcs.dll
Error control ignore
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnavn Shell Hardware Detection
Tjenestenavn ShellHWDetection

Avhengigheter

Shell Hardware Detection avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Shell Hardware Detection: