Romlig datatjeneste (SharedRealitySvc)

Windows 10

Beskrivelse

Denne tjenesten brukes for scenarioer med romlig persepsjon.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\SharedRealitySvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService -p
Visningsnavn Romlig datatjeneste
Tjenestenavn SharedRealitySvc

Avhengigheter

Romlig datatjeneste avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Romlig datatjeneste:

Ingen avhengigheter.