Tjeneste SFF Storage Protocol Driver for MMC (sffp_mmc)

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\sffp_mmc.sys
Visningsnavn SFF Storage Protocol Driver for MMC
Tjenestenavn sffp_mmc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\sffp_mmc.sys
Visningsnavn SFF Storage Protocol Driver for MMC
Tjenestenavn sffp_mmc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.