Tjeneste Sensor Service (SensorService)

Windows 10

Beskrivelse

En tjeneste for sensorer som behandler funksjonaliteten til forskjellige sensorer. Behandler SDO (Simple Device Orientation=retning for enkel enhet) og logg for sensorer. Laster inn retningssensoren for enkel enhet som rapporterer endringer av enhetens retning. Hvis tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil ikke retningssensoren for enkel enhet lastes inn, og det utføres ikke automatisk rotasjon. Logginnsamling fra sensorer stoppes også.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\SensorService.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
Visningsnavn Sensor Service
Tjenestenavn SensorService

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.