Tjeneste Sensor Data Service (SensorDataService)

Windows 10

Beskrivelse

Leverer data fra en rekke sensorer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\SensorDataService.exe
Visningsnavn Sensor Data Service
Tjenestenavn SensorDataService

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.