Tjeneste Betalinger og NFC/SE-behandling (SEMgrSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Administrerer betalinger og NFC-baserte (Near Field Communication) sikre elementer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\SEMgrSvc.dll
Error control ignore
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService -p
Visningsnavn Betalinger og NFC/SE-behandling
Tjenestenavn SEMgrSvc

Avhengigheter

Betalinger og NFC/SE-behandling avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Betalinger og NFC/SE-behandling:

Ingen avhengigheter.