Tjenesten Windows Defender Sikkerhetssenter (SecurityHealthService)

Windows 10

Beskrivelse

Tjenesten Windows Defender Sikkerhetssenter håndterer enhetlig enhetsbeskyttelse og tilstandsinformasjon.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk
Education ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\SecurityHealthService.exe
Visningsnavn Tjenesten Windows Defender Sikkerhetssenter
Tjenestenavn SecurityHealthService

Avhengigheter

Tjenesten Windows Defender Sikkerhetssenter avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Tjenesten Windows Defender Sikkerhetssenter:

Ingen avhengigheter.