Tjeneste Smart Card (SCardSvr)

Windows 10

Beskrivelse

Administrerer tilgang til smartkortleser ved denne datamaskinen. Hvis tjenesten stoppes, kan ikke denne maskinen lese smartkort. Hvis denne tjenesten er deaktivert, vil ikke tjenester som er avhengig av den kunne starte.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Manuelt
Pro Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Manuelt
Enterprise Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Manuelt
Education Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Manuelt

Egenskaper

Gruppe SmartCardGroup
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\SCardSvr.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Visningsnavn Smart Card
Tjenestenavn SCardSvr

Avhengigheter

Smart Card avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Smart Card:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Administrerer tilgang til smartkortleser ved denne datamaskinen. Hvis tjenesten stoppes, kan ikke denne maskinen lese smartkort. Hvis denne tjenesten er deaktivert, vil ikke tjenester som er avhengig av den kunne starte.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Pro Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Enterprise Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Gruppe SmartCardGroup
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\SCardSvr.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Visningsnavn Smart Card
Tjenestenavn SCardSvr

Avhengigheter

Smart Card avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Smart Card:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Administrerer tilgang til smartkortleser ved denne datamaskinen. Hvis tjenesten stoppes, kan ikke denne maskinen lese smartkort. Hvis denne tjenesten er deaktivert, vil ikke tjenester som er avhengig av den kunne starte.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe SmartCardGroup
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\SCardSvr.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Visningsnavn Smart Card
Tjenestenavn SCardSvr

Avhengigheter

Smart Card avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Smart Card:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Administrerer tilgang til smartkortleser ved denne datamaskinen. Hvis tjenesten stoppes, kan ikke denne maskinen lese smartkort. Hvis denne tjenesten er deaktivert, vil ikke tjenester som er avhengig av den kunne starte.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe SmartCardGroup
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\SCardSvr.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn Smart Card
Tjenestenavn SCardSvr

Avhengigheter

Smart Card avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Smart Card:

Ingen avhengigheter.