Tjeneste Remote Procedure Call (RPC) (RpcSs)

Windows 10

Beskrivelse

RPCSS-tjenesten er tjenestekontrollbehandling for COM- og DCOM-servere. Den foretar forespørsler om objektaktiveringer, løsninger for objekteksportering og distribuert ugyldig innsamling for COM- og DCOM-servere. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil ikke programmer som bruker COM eller DCOM, fungere som de skal. Det anbefales på det sterkeste at du lar RPCSS-tjenesten kjøre.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k rpcss -p
Visningsnavn Remote Procedure Call (RPC)
Tjenestenavn RpcSs

Avhengigheter

Remote Procedure Call (RPC) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Remote Procedure Call (RPC):

Windows 8

Beskrivelse

RPCSS-tjenesten er tjenestekontrollbehandling for COM- og DCOM-servere. Den foretar foresporsler om objektaktiveringer, losninger for objekteksportering og distribuert ugyldig innsamling for COM- og DCOM-servere. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil ikke programmer som bruker COM eller DCOM, fungere som de skal. Det anbefales på det sterkeste at du lar RPCSS-tjenesten kjore.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k rpcss
Visningsnavn Remote Procedure Call (RPC)
Tjenestenavn RpcSs

Avhengigheter

Remote Procedure Call (RPC) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Remote Procedure Call (RPC):

Windows 7

Beskrivelse

RPCSS-tjenesten er tjenestekontrollbehandling for COM- og DCOM-servere. Den foretar forespørsler om objektaktiveringer, løsninger for objekteksportering og distribuert ugyldig innsamling for COM- og DCOM-servere. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil ikke programmer som bruker COM eller DCOM, fungere som de skal. Det anbefales på det sterkeste at du lar RPCSS-tjenesten kjøre.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k rpcss
Visningsnavn Remote Procedure Call (RPC)
Tjenestenavn RpcSs

Avhengigheter

Remote Procedure Call (RPC) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Remote Procedure Call (RPC):

Windows Vista

Beskrivelse

Fungerer som endepunktadresserer og COM-tjenestekontrollbehandling. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil ikke programmer som bruker tjenestene COM eller RPC-kall (Remote Procedure Call), fungere som de skal.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k rpcss
Visningsnavn Remote Procedure Call (RPC)
Tjenestenavn RpcSs

Avhengigheter

Remote Procedure Call (RPC) avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Remote Procedure Call (RPC):