Radiobehandlingstjeneste (RmSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Radiobehandlings- og flymodustjeneste.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709
Home ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\RMapi.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Radiobehandlingstjeneste
Tjenestenavn RmSvc

Avhengigheter

Radiobehandlingstjeneste avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Radiobehandlingstjeneste:

Ingen avhengigheter.