Tjeneste RDPCDD

Windows 7

Beskrivelse

RDPDD Chained DD.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter System System
Home Basic System System
Home Premium System System
Professional System System
Ultimate System System
Enterprise System System

Egenskaper

Gruppe Video Save
Error control ignore
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
Visningsnavn RDPCDD
Tjenestenavn RDPCDD

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

RDPDD Chained DD.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter System System System
Home Basic System System System
Home Premium System System System
Business System System System
Ultimate System System System

Egenskaper

Gruppe Video Save
Error control ignore
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
Visningsnavn RDPCDD
Tjenestenavn RDPCDD

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.