Tjeneste Redirected Buffering Sub System (rdbss)

Windows 10

Beskrivelse

Gir et rammeverk for miniomadresserere i nettverk.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home System System System System System System
Pro System System System System System System
Enterprise System System System System System System
Education System System System System System System

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Visningsnavn Redirected Buffering Sub System
Tjenestenavn rdbss

Avhengigheter

Redirected Buffering Sub System avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Redirected Buffering Sub System:

Windows 8

Beskrivelse

Gir et rammeverk for miniomadresserere i nettverk.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core System System System
Pro System System System
Enterprise System System System

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Visningsnavn Redirected Buffering Sub System
Tjenestenavn rdbss

Avhengigheter

Redirected Buffering Sub System avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Redirected Buffering Sub System:

Windows 7

Beskrivelse

Gir et rammeverk for miniomadresserere i nettverk.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter System System
Home Basic System System
Home Premium System System
Professional System System
Ultimate System System
Enterprise System System

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Visningsnavn Undersystem for omadressert bufring
Tjenestenavn rdbss

Avhengigheter

Undersystem for omadressert bufring avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Undersystem for omadressert bufring:

Windows Vista

Beskrivelse

Provides the framework for network mini-redirectors.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter System System System
Home Basic System System System
Home Premium System System System
Business System System System
Ultimate System System System

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Visningsnavn Redirected Buffering Sub Sysytem
Tjenestenavn rdbss

Avhengigheter

Redirected Buffering Sub Sysytem avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Redirected Buffering Sub Sysytem: