Windows PushToInstall-tjeneste

Windows 10

Beskrivelse

Gir infrastrukturstøtte for Microsoft Store. Denne tjenesten startes automatisk, og hvis den er deaktivert, blir ikke eksterne installasjoner utført slik de skal.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\PushToInstall.dll
Error control ignore
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Windows PushToInstall-tjeneste
Tjenestenavn PushToInstall

Avhengigheter

Windows PushToInstall-tjeneste avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows PushToInstall-tjeneste:

Ingen avhengigheter.