Tjeneste Protected Storage (ProtectedStorage)

Windows 7

Beskrivelse

Tilbyr beskyttet lagring for sensitive data som f.eks. passord, for å hindre tilgang fra uautoriserte tjenester, prosesser eller brukere.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\lsass.exe
Visningsnavn Protected Storage
Tjenestenavn ProtectedStorage

Avhengigheter

Protected Storage avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Protected Storage:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Tilbyr beskyttet lagring for sensitive data som f.eks. passord, for å hindre tilgang fra uautoriserte tjenester, prosesser eller brukere.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\lsass.exe
Visningsnavn Protected Storage
Tjenestenavn ProtectedStorage

Avhengigheter

Protected Storage avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Protected Storage:

Ingen avhengigheter.