Tjeneste Phone Service (PhoneSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Administrerer telefoni tilstand på enheten.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\System32\PhoneService.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService -p
Visningsnavn Phone Service
Tjenestenavn PhoneSvc

Avhengigheter

Phone Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Phone Service:

Ingen avhengigheter.