Tjeneste Partition driver (partmgr)

Windows 10

Beskrivelse

Filterdriver for diskklasse som administrerer og auksjonerer bort partisjoner til volumbehandling.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Education Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Boot Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\partmgr.sys
Visningsnavn Partition driver
Tjenestenavn partmgr

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Filterdriver for diskklasse som auksjonerer bort partisjoner til volumbehandling.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Boot Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\partmgr.sys
Visningsnavn Partition Manager
Tjenestenavn partmgr

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Filterdriver for diskklasse som auksjonerer bort partisjoner til volumbehandling.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Boot Boot
Home Basic Boot Boot
Home Premium Boot Boot
Professional Boot Boot
Ultimate Boot Boot
Enterprise Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Boot Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\partmgr.sys
Visningsnavn Partisjonsbehandling
Tjenestenavn partmgr

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Disk class filter driver that auctions out partitions to volume managers.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Boot Boot Boot
Home Basic Boot Boot Boot
Home Premium Boot Boot Boot
Business Boot Boot Boot
Ultimate Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe PnP Filter
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\partmgr.sys
Visningsnavn Partition Manager
Tjenestenavn partmgr

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.