Tjeneste Peer Networking Grouping (p2psvc)

Windows 10

Beskrivelse

Muliggjør kommunikasjon mellom flere parter ved hjelp av Node-til-node-gruppering. Hvis alternativet er deaktivert, kan det hende at enkelte programmer, for eksempel Hjemmegruppe, ikke fungerer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\p2psvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
Visningsnavn Peer Networking Grouping
Tjenestenavn p2psvc

Avhengigheter

Peer Networking Grouping avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Peer Networking Grouping:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Muliggjor kommunikasjon mellom flere parter ved hjelp av Node-til-node-gruppering. Hvis alternativet er deaktivert, kan det hende at enkelte programmer, for eksempel Hjemmegruppe, ikke fungerer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\p2psvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
Visningsnavn Peer Networking Grouping
Tjenestenavn p2psvc

Avhengigheter

Peer Networking Grouping avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Peer Networking Grouping:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Muliggjør kommunikasjon mellom flere parter ved hjelp av Node-til-node-gruppering. Hvis alternativet er deaktivert, kan det hende at enkelte programmer, for eksempel Hjemmegruppe, ikke fungerer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\p2psvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
Visningsnavn Peer Networking Grouping
Tjenestenavn p2psvc

Avhengigheter

Peer Networking Grouping avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Peer Networking Grouping:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Tilbyr Peer Networking Grouping-tjenester.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter ikke installert ikke installert ikke installert
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\p2psvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Peer Networking Grouping
Tjenestenavn p2psvc

Avhengigheter

Peer Networking Grouping avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Peer Networking Grouping:

Ingen avhengigheter.