Tjeneste Synkroniseringsvert (OneSyncSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Denne tjenesten synkroniserer e-post, kontakter, kalender og andre forskjellige brukerdata. E-post og andre programmer som er avhengig av denne funksjonen, fungerer ikke slik de skal når tjenesten ikke kjører.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\APHostService.dll
Error control ignore
Type user share process template
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup
Visningsnavn Synkroniseringsvert
Tjenestenavn OneSyncSvc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.