Tjeneste IPX Traffic Filter Driver (NwlnkFlt)

Windows Vista

Beskrivelse

IPX Traffic Filter Driver.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys
Visningsnavn IPX Traffic Filter Driver
Tjenestenavn NwlnkFlt

Avhengigheter

IPX Traffic Filter Driver avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av IPX Traffic Filter Driver:

Ingen avhengigheter.