Tjeneste Network Store Interface Service (nsi)

Windows 10

Beskrivelse

Denne tjenesten leverer nettverksvarsler (f.eks. tilføyelser til og slettinger fra grensesnitt osv.) til brukermodusklienter. Hvis denne tjenesten stoppes, fører det til stopp i nettverkstilkoblinger. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil ingen andre tjenester som eksplisitt avhenger av den, kunne starte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\nsisvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService -p
Visningsnavn Network Store Interface Service
Tjenestenavn nsi

Avhengigheter

Network Store Interface Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Network Store Interface Service:

Windows 8

Beskrivelse

Denne tjenesten leverer nettverksvarsler (f.eks. tilfoyelser til og slettinger fra grensesnitt osv.) til brukermodusklienter. Hvis denne tjenesten stoppes, forer det til stopp i nettverksforbindelser. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil ingen andre tjenester som eksplisitt avhenger av den, kunne starte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\nsisvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn Network Store Interface Service
Tjenestenavn nsi

Avhengigheter

Network Store Interface Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Network Store Interface Service:

Windows 7

Beskrivelse

Denne tjenesten leverer nettverksvarsler (f.eks. tilføyelser til og slettinger fra grensesnitt osv.) til brukermodusklienter. Hvis denne tjenesten stoppes, fører det til stopp i nettverksforbindelser. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil ingen andre tjenester som eksplisitt avhenger av den, kunne starte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn Network Store Interface Service
Tjenestenavn nsi

Avhengigheter

Network Store Interface Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Network Store Interface Service:

Windows Vista

Beskrivelse

Denne tjenesten leverer nettverksvarsler (f.eks. tilføyelser til og slettinger fra grensesnitt osv.) til brukermodusklienter. Hvis denne tjenesten stoppes, fører det til stopp i nettverksforbindelser. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil ingen andre tjenester som eksplisitt avhenger av den, kunne starte.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\nsisvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn Network Store Interface Service
Tjenestenavn nsi

Avhengigheter

Network Store Interface Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Network Store Interface Service: