Tjeneste Named pipe service trigger provider (npsvctrig)

Windows 10

Beskrivelse

Named pipe service triggers (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home System System System System System System
Pro System System System System System System
Enterprise System System System System System System
Education System System System System System System

Egenskaper

Error control severe
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\npsvctrig.sys
Visningsnavn Named pipe service trigger provider
Tjenestenavn npsvctrig

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Named pipe service triggers (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core System System System
Pro System System System
Enterprise System System System

Egenskaper

Error control severe
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\npsvctrig.sys
Visningsnavn Named pipe service trigger provider
Tjenestenavn npsvctrig

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.