Tjeneste Microsoft Passport Container (NgcCtnrSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Administrerer lokale brukeridentitetsnøkler som brukes til å godkjenne brukeren overfor identitetsleverandører samt TPM virtuelle smartkort. Hvis denne tjenesten deaktiveres, er ikke lokale brukeridentitetsnøkler og TPM virtuelle smartkort tilgjengelige. Det anbefales at du ikke rekonfigurerer denne tjenesten.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Cryptography
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\NgcCtnrSvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn Microsoft Passport Container
Tjenestenavn NgcCtnrSvc

Avhengigheter

Microsoft Passport Container avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Microsoft Passport Container:

Ingen avhengigheter.